>
Bike Riders Website

Daşdanlar Metal Hurdacılık

Geri Dönüşümün Doğru Adresi

Önemli Bilgiler

DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA :

Günmüz dünyasında kişisel kurumsal bazda ürünlerin hızla tüketilmesi kaynaklarımızı

azaltmaktadır.Bu nedenden dolayı verimli kullanım ve geri kazanım çok önemlidir.

---ENERJİ TASARRUFU---

Ülkemizde geri dönüşüm sayesinde enerji kaybının önüne geçilebilir enerji kazanmayı
sağlarız.

---EKONOMİK KATKI---

Dış ülkelerden ham maddelerin alınması alınması ülkemiz ekonominede çok büyük

zarar sağlamaktadır.Ancak geri dönüşümün ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamaktadır.

---HURDA VE TALAŞIN GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREYE KATKISI---

Doğayı koruma ve iş dünyasında, büyük önemi vardır.Örnek olarak metal kurşunun

doğaya verdiği zararları ele alırsak, kurşunun binlerce hektarlık topraklarda verimin

azalttığını bilmekteyiz.Bu nedenle geri dönüşümün ülke ekonomimize ve doğamıza çok

büyük yarar sağlamaktadır.

 

mouseover